Varme arbeider

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører som til daglig arbeider i brannvesenet.
Med eller uten praktisk slukkeøvelse

Varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører som til daglig arbeider i brannvesenet. Med bakgrunn i vår kunnskap, kan vi tilpasse kurset til deres virksomhet.Kurset avvikles fortrinnsvis som bedriftsinternt kurs.

Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.

Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening.

Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig innenfor Norden.

Fra og med 1. januar 2012 må deltakeren også dokumentere at han/hun har gjennomført en praktisk slukkeøvelse innenfor de siste to årene. Undervisningsservice kan gjennomføre kurset med eller uten praktisk slukkeøvelse.

Ordningen med resertifisering for varme arbeider avvikles fra 01.01.15. Dette innebærer at innehaver av sertifikat må gjennomføre nytt fullverdig kurs ved sertifikatets utløp..


Innlogging for kursdeltakere
AVDELING

Trondheim

Frank Hansen

Daglig Leder

905 905 95

frank@undervisningsservice.no

AVDELING

Levanger

Birger Thurn-Paulsen

Daglig Leder

900 874 31

birger@undervisningsservice.no