Fallsikring

Med eller uten fallredning

Fallsikring

Undervisningsservice kan tilby interessante og lærerike fallsikringskurs med høy faglig kompetanse.

Våre instruktører har lang og bred erfaring med arbeid i høyden, og har flere års erfaring fra brannvesenets urbane redningsenhet (taubasert redning). Vår kunnskap fra redningstjenesten gir et godt bilde på hva som ofte feiler når ulykker skjer ved arbeid i høyden. Denne kompetansen er godt implementert i vår undervisning og sikrer deltakerne et kvalitativt og formålstjenlig utbytte av undervisningen.

Formål

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter stiller krav til sikring mot fall ved arbeid i høyder over 2 meter. Kurset tar sikte på å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet som skal utføres. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass, både for deg selv, men også for andre på arbeidsplassen.

Kurset dekker arbeidsgivers krav til opplæring på overordnet nivå.

Målgruppe

Fallsikringskurs passer for arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr, og for ledere som har til oppgave å planlegge og lede slikt arbeid.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Sentrale tema i vår undervisning

• Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

• Prinsipper i vernearbeid

• CE-merking og Europeiske standarder

• Krav til bruksanvisning

• Passive sikringsmidler

• Innfesting og festepunkter

• Hengetraume og fallenergi

• Sikkerhetsrutiner og redning

• Vedlikehold og brukerkontroll

• Kasseringskriterier


Tradisjonelt avvikles våre fallsikringskurs med 4 eller 8 timers varighet, da med bakgrunn i bedriftens ønsker og behov. Vi anser det som en selvfølge at vi tilpasser våre kurs i forhold til virksomhetens art.

Kurset avvikles fortrinnsvis som bedriftsinternt kurs.

Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.

AVDELING

Trondheim

Frank Hansen

Daglig Leder

905 905 95

frank@undervisningsservice.no

AVDELING

Levanger

Birger Thurn-Paulsen

Daglig Leder

900 874 31

birger@undervisningsservice.no