Evakueringsøvelser

Brannvernopplæring og øvelser

Evakueringsøvelser

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst én gang per år for de aller fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser.

Undervisningsservice kan tilby kurs i brannøvelser / evakueringsøvelser for alle virksomheter som er pålagt å holde brannøvelser. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leiekomplekser. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale og/eller de ansatte med tanke på instrukser, riktig atferdsmønster under en brann/evakueringssituasjon, samt viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave under brann/evakuering.

Kursinnholdet skreddersys etter den enkelte kundes ønsker og behov, med bakgrunn i virksomhetens art og omfang.

Praktisk informasjon

Kurset har tradisjonelt en varighet på 3 timer, men kan om ønskelig tilpasses kundens ønsker og behov.

Innhold

For at din virksomhet skal oppfylle de nasjonale krav fra myndighetene, kan vi bistå med følgende:

  • Fullstendig plan for øvelsen
  • Målsetninger med øvelsen
  • Kontakt og samkjøring med offentlige etater
  • Gjennomføring av øvelser
  • Evaluering
  • Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon

Kurset gjennomføres av instruktører med lang operativ erfaring fra brannvesenet i Trondheim. Vår erfaring sikrer deltakerne en målrettet og riktig opplæring.


Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.

AVDELING

Trondheim

Frank Hansen

Daglig Leder

905 905 95

frank@undervisningsservice.no

AVDELING

Levanger

Birger Thurn-Paulsen

Daglig Leder

900 874 31

birger@undervisningsservice.no