Førstehjelp

Din kunnskap og innsats kan redde liv

Livreddende førstehjelp

Opplæring og trening kan ofte være avgjørende for å redde liv ved akutt sykdom eller skade. Undervisningsservice tilrettelegger førstehjelpskurs som passer din virksomhet og aktivitet.

Vi legger mye i å gjennomføre kursene på en enkel og folkelig måte, med fokus på det vi av erfaring vet er viktig. Alle våre instruktører har lang erfaring fra 1.linjes ambulansetjeneste.

Les mer om det enkelte kurs ved å velge kurs i menyen.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud til dine behov

All undervisning er i samsvar med de til enhver tid gjeldene retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Resuscitasjonsråd.

Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.


Din kunnskap og innsats kan redde liv

Tilpassede førstehjelpskurs

Undervisningsservice kan tilby tilpassede kurs for alle typer virksomheter og aktiviteter. Dette gjelder for både innhold og varighet. Faktisk, så ender de aller fleste av våre kunder opp med et kurs som er spesielt tilrettelagt for deres behov.

Gjennom en beskrivelse av kundens aktivitet kan vi, med bakgrunn i vår kompetanse, utarbeide et kurstilbud som også står i samsvar med kundens tids- og kostnadsrammer.

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat, og et uforpliktende tilbud basert på dine ønsker og behov.

All undervisning er i samsvar med de til enhver tid gjeldene retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Resuscitasjonsråd.

Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.Tradisjonelt tema

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning på barn
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Alvorlig og akutt sykdom
 • Forgiftninger
 • Lettere skader
 • Akutte skader

Alle kurs kan tilpasses til dine ønsker og behov.

Varighet: 3 – 4 timer


Kontakt oss for tilbud
Til barnehager, skoler og andre som jobber med barn

Førstehjelpskurs for deg som har omsorg med barn

Kurset passer for alle som ønsker økt kunnskap om førstehjelp rettet mot barn.

Vi opplever at dette er et svært populært kurs hos våre kunder. Tradisjonelle målgrupper for dette kurset har gjerne vært personer som har mye kontakt med barn gjennom sitt virke eller sin fritidsaktivitet.

Noen eksempler er; barnehageansatte, skoler og andre som jobber med barn gjennom ulike idretts– og fritidsaktivitet. Vi ser også at dette kurset er et populært tema på foreldremøter og andre temadager.

Kurset krever ingen forkunnskap, og kan som alle våre kurs tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

All undervisning er i samsvar med de til enhver tid gjeldene retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Resuscitasjonsråd.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende pristilbud.

Kurset kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.


GRUNNLEGGENDE

Førstehjelpskurs for elektropersonell

Dette kurset er tilrettelagt som grunnleggende førstehjelpskurs for elektropersonell. Kurset er noe mer omfattende enn hva man tradisjonelt gjennomfører på et årlig repetisjonskurs.

Kurset passer godt for de som er ny i faget eller har vært borte fra faget en tid og følgelig ønsker en noe mer omfattende oppfrisking. Kurset passer også for de som ønsker og gå i dybden på temaet, eller har behov for ytterligere kompetansebygging i forbindelse med et særskilt prosjekt.

Kurset kan tilpasses etter kundens ønsker og behov.

Kurset tilfredsstiller krav satt i §7 «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» FSE 2006.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende pristilbud.

Kurset kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.


Tema på kurset

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Elektriske skader, herunder;
  – Kroppens reaksjoner
  – Lavspent / høyspent ulykker
 • Fallskader
 • Brannskader
 • Rapportering av ulykker

Alle kurs kan tilpasses til dine ønsker og behov.

Varighet: 5 timerTema på kurset

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Varsling
 • Hjerte- lungeredning
 • Fremmedlegeme i luftveiene
 • Elektriske skader, herunder;
  – Kroppens reaksjoner
  – Lavspent / høyspent ulykker
 • Fallskader
 • Brannskader
 • Rapportering av ulykker

Alle kurs kan tilpasses til dine ønsker og behov.

Varighet: 3 timer

REPETISJONSKURS

Førstehjelpskurs for elektropersonell


Dette kurset er tilrettelagt som repetisjonskurs for de som har behov for årlig trening, jfr. FSE 2006, § 7.

Kurset tilfredsstiller krav satt i §7 «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» FSE 2006.

Kurset kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.


(DHLR)

Hjertestarterkurs

Tidligere var hjertestartere kun forbeholdt helsepersonell. I dag er bruk av hjertestarter regnet som en del av førstehjelpen lekfolk kan utøve, og man finner et stadig økende antall hjertestartere tilgjengelig der folk ferdes. Mange liv er blitt reddet av lekfolk med hjertestartere.
Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert år, mange av disse kunne vært reddet med rask og adekvat behandling.

Om dere har liten eller ingen kunnskaper om hjerte-/ lungeredning, litt kunnskap, eller om du tilhører en bransje med behov for utvidet kunnskap, spiller ingen rolle. Vi kan tilpasse undervisningen, slik at denne harmonerer med deres ønsker og behov.

Kurset passer for alle som skal bruke en halvautomatisk hjertestarter, eksempelvis helsepersonell, førstehjelpere, offshorepersonell, vektere, politi, brannfolk og ansatte ved bedrifter som har gått til anskaffelse av halvautomatisk hjertestarter, eller foreninger, lag, sameie m.m. som har anskaffet hjertestarter for felles trygghet.

Alle våre instruktører er fagutdannet ambulansearbeider, med lang operativ erfaring fra 1.linjes ambulansetjeneste.

All undervisning er i samsvar med de til enhver tid gjeldene retningslinjer og anbefalinger satt av Norsk Resuscitasjonsråd.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende pristilbud.

Kurset kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.


AVDELING

Trondheim

Frank Hansen

Daglig Leder

905 905 95

frank@undervisningsservice.no

AVDELING

Levanger

Birger Thurn-Paulsen

Daglig Leder

900 874 31

birger@undervisningsservice.no