Brannvern

Grunnleggende brannvernkurs for alle virksomheter

Brannvern

Kurset gir deltagerne de nødvendige forutsetninger for selv å kunne slokke et branntilløp ved hjelp av tilgjengelige slukkemidler. Vi er også opptatt av å påvirke deltagernes holdning til forebyggende tiltak.

Formål

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring som står i forhold til risiko.

Vi har gleden av å tilby grunnleggende brannvernkurs for alle virksomheter som er pålagt å avholde brannvernopplæring. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leiekomplekser m.m.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Innhold

Kurset gjennomføres hos din bedrift, og inneholder en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske delen blir følgende temaer blir vektlagt:
• Holdninger og motivasjon
• Forebyggende brannvern
• Brannteori
• De mest vanlige slukkemidlene
• Bruk og begrensninger
• Vanlige brannårsaker

I den praktiske delen får kursdeltagerne diverse demonstrasjoner, i tillegg til at de selv får trene på å slukke brann med håndslukkere.

Kurset gjennomføres av dyktige instruktører med lang erfaring fra Trøndelag brann og redningstjeneste IKS. Vi har et høyt fokus på at undervisningen skal være lett å forstå for alle, uansett den enkeltes forutsetning.

Praktisk informasjon

Tradisjonelt har dette kurset en varighet på 3 timer. Men vi skreddersyr gjerne kursinnholdet og kursvarighet etter den enkelte kundes ønsker og behov, basert på de ansattes kunnskapsnivå, virksomhetens art og tilgjengelige slukkemidler på stedet.

Vi har egen slokketilhenger som er spesialbygd for praktiske øvelser. Dette gjør at praktisk slokketrening kan utføres de fleste steder, og at øvelsene er så godt som fri for forurensning.


Undervisningen kan om ønskelig gjennomføres på engelsk.

AVDELING

Trondheim

Frank Hansen

Daglig Leder

905 905 95

frank@undervisningsservice.no

AVDELING

Levanger

Birger Thurn-Paulsen

Daglig Leder

900 874 31

birger@undervisningsservice.no